Dobrodošli

FEROMONT D.O.O. je osnovano u februaru 1990 godine. Ovo je preduzeće koje se bavi proizvodnjom i servisiranjem, opreme i materijala za gasifikaciju kao i uvozom i izvozom i prodajom ove opreme za druge subjekte iz ove oblasti rada.

Feromont d.o.o. Stara Pazova je od 03.04.2012. Ovlašćeno telo za obavljanje poslova overavanja gasomera sa mehovima G4 i G6, opsega protoka od 0,04 m3/h do 10 m3/h sa i bez temperaturne kompenzacije, pri prvom. periodičnom i varednom overavanju gasomera.

 

Web stranica je u fazi izrade. Uskoro nova prezentacija firme.

Politika kvaliteta QMS FEROMONT D.O.O.

Politika kvaliteta Kontrolno telo Feromont

Cenovnik overavanja merila

Zahtev za overavanje gasomera

Feromont cenovnik servis i KT 1500

Prilog zahteva za overavanje gasomera

 

 

 

done by Milan Kovač - Feromont d.o.o. copyright 2006 - TOP ^