Kompanija

PODRUČJE RADA I REFERENCE

F E R O M O N T D.O.O.

FEROMONT D.O.O. je osnovano u februaru 1990 godine. Ovo je preduzeće koje se bavi proizvodnjom i servisiranjem, opreme i materijala za gasifikaciju kao i uvozom i izvozom i prodajom ove opreme za druge subjekte iz ove oblasti rada. Posebno područje naseg rada je izvođenje radova i direktna ugradnja navedene opreme i materijala u gasovodne mreže koje izvodi FEROMONT D.O.O. i njegova ćerka firma za izgradnju gasovodnih mreža, instalacija i distribuciju prirodnog gasa GAS-FEROMONT A.D..

U našoj matičnoj firmi FEROMONT D.O.O. kao i u GAS-FEROMONT A.D., već duže vreme bavimo se gasifikacijom i gasnom tehnikom i do sada smo, sami ili u saradnji sa drugim firmama u celini realizovali niz programa gasifikacije (Nova Pazova, Stara Pazova, Golubinci, Putinci, Belegiš, Novi Banovci, Beška, Novi Sad, Bačka Palanka, Bačka Topola i drugi širom Vojvodine) i spremni smo da ulažemo sredstva i rad u dalje širenje delatnosti. Trenutno smo posebno angažovani na gasifikaciji Batajnice i Gornjeg Milanovca.


Za sve navedene poslove dobro smo opremljeni svim potrebnim alatima, sredstvima i uređajima za rad kao i neophodnim repromaterijalima, ...

Navodimo ovde neke najvažnije:

 • mašine za varenje i svi neophodni alati za izvođenje, servisiranje i održavanje gasovodnih mreža,

 • servis i laboratorija za ispitivanje, pregled i žigosanje gasomera i regulatora pritiska gasa,
 • stručni radnici i sva potrebna oprema,
 • licence i uslovi za rad na navedenim poslovima.


Na svim navedenim poslovima stekli smo dugogodišnje radno iskustvo i u stanju smo da preuzimamo poslove iz ove oblasti i blagovremeno i kvalitetno ih izvršavamo.

Kada se radi o našoj opremi i materijalu koji ugrađujemo u gasovodne mreže, slobodni smo da u daljem tekstu o njima damo i nešto više podataka:

 • Naši gasomeri su naš proizvod po licenci nemačke kompanije GMT iz Bad Saarow-a. Imaju čelično kućište spojeno vijcima ili falcovano. Kućište je povećane vatrootpornosti. Velike su mehaničke čvrstoće i trajnosti. Precizne su izrade i velike tačnosti. Tihi su u radu. Imaju stabilne merne karakteristike i stabilan minimalan protok. Neosetljivi su na prljavštinu i ne traže posebno održavanje. Oni su odobreni za Evropsku uniju, a naši i odobreni od strane naših zvaničnih organa za potrebu u našoj zemlji.

 • Naši korektori zapremine gasa-mehanički i elektronski - proizvod su firme ROMBACH (Schlumberger-Actaris) iz SR Nemačke. Sva gore istaknuta svojstva za gasomere važe i za korektore zapremine gasa, s tim što ovi nude još i blagodeti koje omogućuju savremena elektronika i automatika (pouzdan rad i kontrola, daljinska komanda i upravljanje, kompjuterska automatska obrada informacija i slično).

 • Naši regulatori pritiska gasa su naš proizvod po licenci mađarske kompanije GAZGEP iz Nađkanjiže, sigurni su, pouzdani u radu, a atestirani su i odobreni za zajedničko evropsko tržište. Takođe obezbeđuju uvek optimalan pritisak gasa na trošilu i lako se održavaju. Kao posebnu prednost navodimo da se filter za prečišćavanje gasa nalazi u sklopu regulatora tako da poseban nije potreban, a što pojednostavljuje sastavljanje merno-regulacionig seta.

 • Naši PE (polietilenski) fitinzi proizvod ili svetski afirmisane firme Georg Fischer, Švajcarska i proizvedeni su po najmodernijoj tehnologiji za izradu polietilenskih fitinga. Visokog su kvaliteta i sigurni i trajni u radu. Zadovoljavaju sve svetske, evropske i naše norme kvaliteta i snabdevene su odgovarajućim znacima kvaliteta jer su prošle sve propisane testove kvaliteta koji važe za Evropsku uniju i, što je najvažnije, njihov kvalitet je mnogostruko proveren dugogodišnjom primenom u praksi. Pravljeni su tako da zadovolje i očekivane zahteve budućnosti, posebno u pogledu zaštite čovekove sredine. Takođe posedujemo mašine za elektro zavarivanje fitinga kao i mašine za sučeono zavarivanje.

 • Naša laboratorija za pregled i ispitivanje gasomera nalazi se u Staroj Pazovi i odlikuje se sledećim prednostima:

    • jedinstvena na ovom području;
    • opremljena najsavremenijim uređajima, nemačke izrade, za ispitivanje, pregled i žigosanje gasomera;
    • odobrena i overena od strane nadležnih saveznih organa;
    • velikog kapaciteta.
 • Naša laboratorija za pregled, popravku i ispitivanje regulatora pritiska gasa omogućava:

 • brzo ustanovljavanje eventualnih kvarova

 • klanjanje kvarova zahvaljujući širokoj paleti rezernih delova koje stalno imamo na raspolaganju
 • ispitivanje regulatora i ponovno eksploatoisanje istih

 • napominjemo da smo u stanju da servisiramo skoro sve vrste regulatora pritiska koji se koriste u našoj zemlji.


Naše armature za merno-regulacione stanice su proizvod renomiranih NEMAČKIH, MAĐARSKIH, SLOVENAČKIH I ITALIJANSKIH PROIZVOĐAČA; PROVERENE I PRIMENJIVANE NA EVROPSKOM TRŽIŠTU što, samo po sebi, govori o njihovom kvalitetu.

Navedena oprema (gasomeri, korektori, regulatori, cevi, fitinzi i armature) u sklopu na gasovodnoj mreži i instalacijama, pored cevovoda, čine naš merno-regulacioni set ili merno-regulaciona stanica pouzdanim štedišom energije i zaštitnikom životne sredine. Ujedno oni obezbeđuju potpunu sigurnost u radu sa gasom koji je izvor najjevtinije energije i predstavlja gorivo budućnosti jer, pored ostalog, između svih goriva najmanje zagađuje životnu sredinu.

Posebno želimo da naglasimo da smo 2004. godine proglašeni za najbolje preduzeće u oblasti gasne tehnike na teritoriji Srbije i Crne Gore.


Sve ovde nabrojane reference i prednosti kvalifikuju nas i omogućuju nam da se kompetentno kandidujemo za investitora i izvođača radova na gasovodnim mrežama, a i za eventualnog budućeg distributera gasa na području Vaše opštine. Mi to ovde i činimo i očekujemo da to u skoroj budućnosti i budemo.

 


G A S - F E R O M O N T A.D.

Gas-Feromont a.d. osnovano je u septembru 1991. godine kao prvo i jedino Javno privatno preduzeće za prenos i distribuciju prirodnog gasa. 1999. godine, na osnovu Zakona o preduzećima, izvršeno je organizovanje preduzeća te je preduzeće sada zatvoreno akcionarsko društvo.

U oblasti distribucije gasa takođe vršimo ulaganja i stalno širimo poslove, tako da GAS-FEROMONT A.D., sada, vrši distribuciju prirodnog gasa u sledećim naseljima:

 • Nova Pazova 3.553 potrošača

 • Stara Pazova 3.409 potrošača

 • Belegiš 743 potrošača

 • Novi Banovci 1.669 potrošača

 • Stari Banovci 1.339 potrošača

 • Golubinci 705 potrošača

 • Vojka 697 potrošača

 • Surduk 257 potrošača

 • Beška 1.172 potrošača

 • Putinci 503 potrošača

 • Batajnica 573 potrošača

========================================

UKUPNO: 14.701 potrošač

 

 

FEROMONT - GRADNJA D.O.O.

Preduzeće Feromot-gradnja d.o.o. osnovano je u martu 2005. godine kao treće preduzeće u okviru kompanije.

Ovo preduzeće se bavi građevinskim radovima u gasifikaciji naselja odnosno u izgradnji čeličnih i polietilenskih gasovoda kao i izgradnji individualnih priključaka ga nasovodni sistem za pravna i fizička lica.

Od osnivanja ovo preduzeće angažovano je na gasifikaciji naselja Batajnica gde deluje kao podizvođač za izvođenje građevinskih radova ovog naselja, a koje vrši Feromont d.o.o. Takođe ovo preduzeće vrši radove i za druga pravna lica.

Feromont-gradnja d.o.o. poseduje:

 • rovokopače

 • kamione

 • vibro žabe

 • mašine za sečenje betona

 • mašine za sečenje asfalta

 • valjke

 • vozila za prevoz radnika

 • stručne rukovaoce za građevinske mašine

 

 
 

done by Milan Kovač - Feromont d.o.o. copyright 2006 - TOP ^